Architektonická a projekční činnost

Přípravné fáze pro realizace stavebního snu.

image1

Každý stavební objekt vyžaduje služeb architekta nebo projektanta.  Díky těmto profesím získáte projektovou dokumentaci, se kterou můžete běžet ke stavebnímu úřadu a zajistit si tak stavební povolení. Získání pravomocného stavebního povolení umožnuje začít se stavbou.

Služby, které často nabízejí architekti a projektanti.

  • Architektonická studie – jedná se především o architektonické návrhy, často první koncepty představ architekta nebo projektanta. Výstupem jsou často návrhy v podobě skic, které obsahují nákresy dispozic, barevného řešení a jiné. Často doplněné zjednodušenou vizualizací pro lepší představu.
  • Návrh dispoziční řešení  - řešení rozmístění jednotlivých příček, nábytku, zařizovacích předmětů, dveří apod. Často je tato část zahrnuta v projektu interiéru.
  • Návrhy interiéru – řeší barevné řešení, nábytek, dveře, materiály, zařizovací předměty, vybavení bytu. Zpracovávají též bytový designéři.
  • Návrhy interiéru ve větším rozsahu – obsah je stejný jako v prvém příkladu. Může se však jedna i o změnu dispozice bytu včetně zásahu do nosných stěn, které podléhá stavebnímu povolení.
  • Projektová dokumentace pro stavební povolení – architekti, projektanti nebo architektonické ateliéry nabízejí služby od projektu až po realizaci. Můžete se setkat i s větným spojením projekty všech stupňů. Díky této výkresové dokumentaci získáte stavební povolení. Její minimální obsah je ve vyhlášce 499/2006Sb. stavebního  zákona.
  • Urbanistické studie – rozsáhlá studie využití jednotlivých parcel, umístění ploch pro bydlení, pro služby, komunikace. Vše je bráno ve vazbě na široké okolí.
  • 3D vizualizace – někdy nazváno jen jako vizualizace pokoje, vizualizace bytu, vizualizace koupelny a jiné. Jedná se o počítačem vytvořený obrázek, které je zpracován v perspektivním nebo v axonometrickém pohledu na budoucí pokoj, kuchyň, koupelnu, byt apod. Získáte tak lepší představu do čeho se pouštíte a co Vás v závěru čeká. Ušetříte tak mnoho financí. Neboť bez vizualizace můžete realizovat něco co se Vám nelíbí a vše může skončit katastrofou.
  • Inženýrské služby – zajištění stavebního povolení, obíhání úřadů, zajištění vyjádření od dotčených orgánů státní správy (DOSS) .
  • Rekonstrukce bytu, rekonstrukce domu – součástí je i návrh interiéru. Architekti nebo projektanti při rekonstrukci řeší větší zásah do objektu. Který často souvisí se statikou, rozvodem sítí apod.

Práce s architektem nebo projektantem

Předložte podklady a co nejvíce informujte architekta, co chcete realizovat. Jaký máte životní styl, kolik osob bude prostor využívat , co nemáte rádi, co naopak chcete, typ stavby a jiné. Zadávejte požadavky takové, aby byl vždy prostor k tomu, aby architekti nebo projektanti mohli nabídnout své řešení a zkušenosti. Při rekonstrukcích si zaznamenají stávající stav. U novostaveb shlédnou příslušný stavební pozemek. Zajistí všechny informace ze stavebního úřadu nebo je poskytnete vy.

Po několika dnech připraví architektonické návrhy v několika variantách, které s Vámi zkonzultuje. Vznesete námitky požadavky a vše spolu důkladně prokonzultujete.  Po schválení architektonické studie budete spolu řešit i technickou část.

Výsledkem je projektová dokumentace, která zahrnuje i technické řešení stavby.


Vybrané orientační ceny

Zpracování projektu rodinného domu, garáže, plotu a jiných staveb je vždy individuální.

Parametry, které ovlivňují cenu projekčních prací

 • Velikost stavby
 • Technická složitost stavby
 • Nadstandardní řešení
 • Složité založení stavby - terén, zemina apod.
 • Nadstandardní dimenze stavby

Některé vybrané činnosti a jejich orientační cena pro rodinný dům

Průkaz energetické náročnosti budovy - 4000-6000,-kč
Radonový průzkum - 3000-4000,-kč
Požárně bezpečností řešení stavby (PBŘ) - 1500-2200,-kč

TIP:

Na trhu existuje specializovaný poptávkový portál o stavebnictví. Zde si můžete zadat poptávku na zpracování projektové dokumentace a získate několik nabídek od projektantů. Díky tomu můžete nabídky porovnat jak dle kvality i ceny. Služba je zdarma a nezávazná.Jak vybírat projektanta

Nesnažte se vybírat projekt jen podle nejnižší nabídky. Je to vždy cesta potíží. Během výstavby domu můžete utratit mnohem více, než ušetříte na samotném projektu.

Projektová dokumentace je jako základní kámen, který když je špatně postavený přináší jen řadu problémů.

Často dostanete projekt jen v minimálním rozsahu k získání stavebního povolení dle vyhlášky 499/2006Sb. stavebního zákona. Tato dokumentace neobsahuje přesné specifikace materiálů, technické řešení apod. Díky tomu je velmi otevřen prostor pro stavební firmu, která Vám může dům postavit jinak, z jiných materiálů apod. To má za následek, že Váš realizovaný dům splňuje jiné parametry, než se kterými projektant počítal.Zpracovávané projekty

Architekti, projektanti mohou zpracovávat například projekty rodinných domů, bytových domů, průmyslových staveb, občanských  staveb, sportovních staveb nebo celých areálů.

Stavby jako mosty, přehrady, komunikace zpracovávají specializovaní projektanti.

Projektanti komunikací, projektanti vodních staveb, projektanti mostů apod...

Rodinné domy lze rozdělit na typové  a individuální rodinné domy.

Široká nabídka rodinných domů je často rozdělena

Rodinné domy typové - naleznete nepřeberné množství na internetu. Jsou často již dané a klientské změny nepatří mezi nejlevnější záležitosti.
Rodinné domy individuální – zakázkové řešení. Vypracuje  architekt nebo projektant.
Rodinné domy bungalovy – přízemní domy.
Rodinné domy nízkoenergetické – domy, který svou spotřebou splňuje jisté energetické požadavky.
Rodinné domy pasivní – domy, který svou spotřebou splňuje jisté energetické požadavky.
Rodinné domy dřevostavby – dům, který je postavený především ze dřeva
A jiné.


Mohlo by Vás zajímat